Voorbeelden van het fotografisch in beeld brengen van congressen, symposia, workshops.