Privacy Statement Han de Bruin Fotografie

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Han de Bruin Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Han de Bruin Fotografie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Han de Bruin Fotografie verstrekt. Han de Bruin Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel verwerkt Han de Bruin Fotografie uw gegevens?

Han de Bruin Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Han de Bruin Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Han de Bruin Fotografie gegevens?

Han de Bruin Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

De bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens zijn:

  • Via contactformulier of e-mail ontvangen: 1 jaar om overeenkomsten te kunnen afhandelen.
  • Contactgegevens van klanten: 5 jaar of zoveel langer als wettelijk (belastingdienst) nodig is.
  • Foto’s van klanten: Deze worden 25 jaar bewaard zodat deze in die tijd nog opvraagbaar zijn.
  • Foto’s waarbij portretrecht is verkregen: Deze worden onbeperkt bewaard, of zolang als de overeenkomst dit toestaat.

Delen met anderen

Han de Bruin Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar han@handebruinfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Han de Bruin Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Han de Bruin Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Han de Bruin Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Han de Bruin Fotografie op via han@handebruinfotografie.nl.

www. handebruinfotografie.nl is de website van Han de Bruin Fotografie.

Han de Bruin Fotografie is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28026667
Studio: Haagweg 4-A6, Leiden
Telefoon: 00 31 6 83 212 688
E-mailadres: han@handebruinfotografie.nl